Aberman Berthold-Tellu – Strategie

Experienţa presupune timp dar cu prioritate a învăţa cât mai mult din greşelile altora spre a nu fi obligat să treci prin ceea ce ei au trecut la timpul lor .Azi, e puţin târziu, noi nu mai suntem cei de altădată, mereu vin din urmă cei care ne înlocuiesc, care au la rândul lor drepturi şi îndatoriri, dorinţe şi posibilităţi, speranţe şi deziluzii. Până şi rătăcirile de altă dată ne-au părăsit. Drumul căutării adevărului în care am crezut toată viaţa a fost dar a şi rămas atât de lung şi anevoios. Cine mai e sigur azi de ceva? Şi atunci, cum să mai crezi că răsplata binelui va veni dar nu în lumea noastră ci în cea imaginară unde unii mai cred în existenţa raiului drept răsplată a binelui săvârşit în viaţă .Otrava răuvoitoare care există în oameni face pe mulţi să geamă la fericirea altora. Se spunea cândva că doar cei buni sunt uşor de înşelat .Greşit. Mai mult, ne înşelăm chiar noi înşine şi de obicei, o greşeală o aduce pe următoarea. Ce-i aia ”înşelat”? A înşela presupune a induce în eroare întrebuinţând viclenia sau minciuna. Amintiri!Ce se fac toţi cei care nu mai au nici măcar amintiri?Acum am putea fi mulţumiţi dacă ştim ce vrem dar şi să vrem ceea ce putem .E adevărat că nu trăieşti cu ce spune lumea dar eşti obligat să ţi cont de existenţa ei. De vorbit se vorbeşte dar un vechi proverb spune că nu iese fum acolo unde nu e şi foc. Circula cândva o glumă. Două vecine aflate în plină tinereţe şi frumuseţe sufereau sau se invidiau în special pe cuceririle celeilalte, când soţii lor erau plecaţi prin delegaţii în ţară.                                      

-Spune-mi te rog, a avut loc un incendiu în casa ta ieri noapte?                                

– De ce mă întrebi?        

 – Am văzut dimineaţa devreme ieşind de la tine un ofiţer de pompieri.                        

 – Nu mai spune! Vrei cu orice preţ să mă ponegreşti spre a-mi face rău familiei mele? Şi eu am văzut săptămâna trecută ieşind de la tine tot la ziuă un ofiţer . Eu te-am întrebat dacă a început cel de al treilea război mondial!                                                  

   – Ei şi tu, nu mai ştii de glumă? Noi suntem femei serioase… Aveam un vechi şi bun amic şi cu toţii ştiam că orice anecdotă nouă care era legată de situaţia lui familiară în care soţia îl părăsise îl durea. Îi urmărisem de multe ori fizionomia şi îl surprindeam cu ochii înlăcrimaţi. Trecuse de câteva ori peste eul lui şi o iertase după fiecare deviere. O iubise enorm şi a făcut sacrificii spre a se căsători cu ea. Posibil că în timpul aşteptării îmbunătăţirii situaţiei lui materiale se încurcase cu cineva sătulă de atâta aşteptare. Era foarte frumoasă şi oricine o vedea avea asigurată gimnastica gâtului,  urmărind-o. După mult timp a recunoscut şi el la o petrecere între băieţi că nu a fost chiar uşă de biserică la viaţa lui. Poate că se lăuda în compensaţie. A povestit că a trecut prin câteva relaţii dar toate pe termen scurt de teama de a nu se încurca cu vreuna din ele. Ba chiar a povestit că a trecut prin fazele acelui soţ, care venind acasă înaintea termenului obişnuit a găsit uşa încuiată pe dinăuntrul încăperii şi nu a putut deschide uşa. A bătut în uşă, a auzit ceva zgomote ciudate neştiind ce se întâmplă în casă. Intrat a înţeles că ceva nu e în regulă cu soţia lui. A întrebat-o: Ce se petrece în casa mea? Sper că nu mă înşeli. Te asigur că îţi va plăti cel de Sus dacă…nu a terminat bine ce a vrut să spună că de pe şifonier s-a auzit o voce  stridentă: Ba să plătească cel de jos că eu nici n-am avut timp să beneficiez de farmecele trupului femeii tale că te-ai grăbit să intri în casă pe când cel de jos ( a se citi de sub pat) a avut tot timpul la dispoziţie. Despre cel de al şaselea simţ nu se prea vorbeşte. Doar despre văz, auz, miros, gust şi pipăit, simţ moral şi conştiinţa binelui dar nu şi despre simţul prevederii foarte accentuat la femei şi asta nu spre a ascunde culpabilitatea. Au un simţ foarte dezvoltat al sistemului de avertizare care le pun în gardă. Au dezvoltată ingeniozitatea în prevenirea pericolelor, ele fiind cele vizitate de regulă .Semnale luminoase, flori de diferite culori spre încuviințare sau pericolul unei vizite, poziţii ale perdelelor, vaze cu flori, anumite obiecte aşezate în diferite poziţii şi câte altele.  Au şi o intuiţie a pericolului care le salvează în multe situaţii grave cu toate că îndeletnicirea de a înşela o are şi bărbatul dar care înşelând, de foarte multe ori se înşeală şi pe el însuşi.  Mi-a revenit în amintire o situaţie în care unul dintre prietenii din comuna… nu se mai văzuse de-o vreme cu iubita întrucât se cam înmulţiseră necazurile în familia ei .Stabiliseră semnul valabil liberei treceri dar amintirea se referă la cât de ingenioasă poate fi femeia în situaţia care o cere de a nu-şi pierde nici bărbatul dar nici iubitul . Era emoţionat, se îndrepta pe înserate spre locuinţa ei  conform înţelegerii, a deschis cu grijă poarta de la intrare în curte, când deodată auzi vocea binecunoscută devenită dragă în scurtul  timp de când se cazase în comuna. V..unde executa măsurători pentru harta țării: TATĂL NOSTRU CEL DE AFARĂ, NU SE POATE-N ASTĂ SEARĂ, POATE  MÂINE?  SFINŢEASCĂ-TE NUMELE TĂU, C-A VENIT   BĂRBATUL     MEU, FACĂ-SE VOIA TA

SIGUR   UN SEMN EU ŢI-L VOI Da

Vreau să cred că vă imaginaţi prin ce emoţii a trecut prietenul meu. Devenise o situaţie compromiţătoare, de înţeles numai de către cine a trecut prin ceva          asemănător. Datorită prezenţei de spirit de moment  a  eliminat surpriza dar…                                                                                                           şi consecinţele.                                                                                                                                                                                                                                       

                                                Aberman Berthold-Tellu