O Uniune cu o nouă viziune

Uniunea Ziariştilor Profesionişti a intrat într-o nouă etapă, cea a întineririi rândurilor sale şi a unei proiecţii reîmprospătate asupra legăturii jurnalismului profesionist, reprezentat de Uniune, cu ţara şi cu lumea. În numele acestor deziderate, UZPR a iniţiat o serie de manifestări care au fost puse în lumină cu prilejul festivităţii acordării Premiilor pe anul 2015. Este vorba în primul rând despre proiectul de excepţie intitulat „Eminescu jurnalistul”, o serie de serate care au devenit tradiţie, manifestări de calibru, „comunicări din spiritualitatea eminesciană, teme pe care Eminescu le-a lăsat spre dezbatere generaţiilor care vor veni”, după cum a punctat Doru Dinu Glăvan, preşedinte al UZPR. Totodată, Premiile „Eminescu ziaristul” se conferă în fiecare an în data de 28 iunie, onorându-i pe cei care care studiază activitatea jurnalistică a marelui poet român, în sprijinul ideii că jurnalismul este un domeniu al creaţiei.
UZPR editează, de asemenea, revista lunară „Cronica timpului”, ajunsă la nr. XIV, prin contribuţia membrilor Uniunii. Este o publicaţie de cultură şi educaţie civică, promovând performanţa jurnalistică, într-un format deosebit. La rândul ei, revista „UZP”, nou apărută, este un proiect de anvergură, o platformă de dezbatere deschisă tuturor ziariştilor de vocaţie, care expun întreaga problematică a jurnalismului contemporan, intern şi extern, reperele profesionale şi de utilitate publică ale profesiei, într-o prezentare grafică de excepţie.
Gala Premiilor UZPR 2015 s-a bucurat de prezenţa printre invitaţi a numeroase personalităţi din presă, cultură şi mediul academic, fiind un eveniment de anvergură, pe larg reflectat în mass-media.

Carol Roman (revista „Balcanii şi Europa”): „În anii 50, când am intrat la «Scînteia tineretului», eram cel mai tânăr ziarist din breaslă. Astăzi sunt denumit «decanul de vârstă» al presei româneşti. Voi continua să promovez şi să susţin, aşa cum am făcut în toţi aceşti ani, acurateţea şi limpezimea limbii române în presă”.

Elisabeta Iosif (Revista „Cetatea lui Bucur”): ”Ne îmbogățim viața cu ceea ce creăm pentru noi și pentru ceilalți, cu ceea ce credem, că trebuie să lăsăm mărturie generațiilor viitoare. Sperăm, că efortul nostru creator într-o revistă de literatură, arte, carte nu este în zadar. Premiul este în aceeași măsură dedicat tuturor colaboratorilor acestei publicații de cultură.

Simona Nicoleta Lazăr („Antena satelor”): „Dedic acest Premiu colegilor mei, împreună cu care vom face paşi frumoşi în viitor”.

Valentin Ţigău („Radio România”) – „Scotocim, cercetăm, aducem la lumină adevăruri, căutăm valori. Munca noastră constă în a-i face pe veterani să vorbească, în numele istoriei”.

Bogdan Ghiţulescu („TVR”) – „Avem nevoie de o Uniune a Ziariştilor puternică, cu voce autoritară, care să ne ţină uniţi”

Cristina Munteanu („Antena 1” Piteşti) – „Avem relevanţă în comunitate, care este foarte preocupată de cultură, educaţie şi valoare”.                                     Roxana Istudor

 


TEMA CONCURSULUI, a fost în acest an: ROMÂNIA

– oameni și idei –

Criteriile de evaluare au fost creativitatea și relevanța pentru tema concursului, originalitatea perspectivei din care a fost tratat subiectul, capacitatea acestuia de a genera reacţii în rândul publicului.
Lucrările primite, indiferent de genul publicistic în care au fost realizate, au reflectat şi explicat, în cuvinte şi imagini, familiarul realităţilor româneşti, strădania
și curajul de a urmări subiecte dificile.
Cu alte cuvinte, juriul a avut
și anul acesta o misiune deloc ușoară, aceea de a nominaliza dintre zecile de materiale primite pe adresa Uniunii, trei câștigători pentru fiecare secțiune în parte: presă scrisă și online, cărți de specialitate, presă audio și video. Au existat texte emoționante, interviuri, reportaje, documentare și anchete curajoase, emisiuni de radio și de televiziune, fotografii și benzi desenate, care merită să fie cunoscute și cărora juriul le-a acordat premii speciale.

Benone NEAGOE

PREMIILE UZPR 2015

Carte de specialitate

Marele Premiu – CAROL ROMAN, Filiala București – pentru volumul- reper al jurnalismului românesc „În balansul vremurilor”
1. Rodica Lăzărescu, Filiala Bucure
ști – pentru volumul de convorbiri „La ora confesiunilor”
2 .Victor
Știr, Filiala Bistrița – pentru volumul de eseuri „Riscul rostirii și tăcerii”
3. Mihai Suciu, Filiala Tg. Mure
ș – pentru volumul de interviuri „Obligați timpului lor”
Lazăr Lădariu, Filiala Tg. Mure
ș – Premiul de Excelență al UZPR, pentru contribuția adusă jurnalismului românesc în volumul „Veghe”
George Coandă, Filiala Târgovi
ște – Premiul TEZAUR pentru volumul „Vechi coduri ale românilor”
Valentin Marica, Premiul revistei UZP pentru volumul de radiografie
și document „Iarba Golgotei”
Maria Vesa Aursulesei, Filiala Bihor, Premiul special al juriului pentru volumul de eseuri jurnalistice „Mă
ști sub ploaie”
Raluca Daria Diaconiuc, Filiala Ia
și – Premiul OPERA PRIMA pentru volumul „Fonoteca excelenței”
Mihai Grăjdeanu, Filiala Bucure
ști – Premiul EVENIMENT pentru volumul de benzi desenate „Tata Moșu”

Presă scrisă
1. Galina Martea – Filiala Chișinău, pentru articolul „O realitate istorică: Reîntregirea neamului românesc”
2. Al. Florin
Țene, Filiala Cluj – pentru eseurile jurnalistice
3. Agnes Maria Orban – Austria, pentru ciclul de documentare
„ Celebrită
ți din România”
Daniela Gîfu, Filiala Ia
și – Premiul special al juriului pentru interviul
„O via
ță de luptă, suferință și speranță”
Corina Mădălina Diaconu, Filiala Bucure
ști – Premiul de excelență pentru foto-reportajul „Alexandru Gheorghe Ilinca și opincile dacice”
Cristina Nichitu
ș Roncea, Filiala București – premiul de excelență pentru proiectul fotografic „Alăptarea e iubire”

Presă online

1. Silvia Constantinescu – Suedia, pentru editarea publicației participarea „CURIERUL ROMÂNESC”
2. Nicu N. Tomoniu, Filiala Gorj – pentru editarea publica
ției „Sămănătorul” din Tismana
3. Petre Cichirdan, Filiala Vâlcea – pentru editarea revistelor culturale ale Râmnicului

Elisabeta Iosif, Filiala București – Premiul special al juriului pentru editarea revistei „Cetatea lui Bucur”

Producții radiofonice

1. Robina Cornaciu – Radio România Actualită
ți (Antena satelor)
Pentru reportajul Badila, satul cu un singur locuitor.
2. Iosif Vulcan SRR – pentru reportajul Cântec
și povești auzite în Muzeul ASTRA
3. Valentin
Țigău SRR – pentru reportajul Love Story pe frontul de Vest
Simona Nicoleta Lazăr – premiul de excelen
ță în jurnalism pentru promovarea satului românesc.

Producții de televiziune

1. Daniel Roxin – (freelancer), pentru scurt-metrajul „Enigma Coloanei Infinitului”
2. Daniela Apostoaie – (freelancer), pentru documentarul „Destine – Copil pe muche de bisturiu”
3. Cristina Munteanu, Antena 1 Pitești – pentru interviul cu Acad. Constantin Bălăceanu-StolniciL
Larisa Avram, Luiza Fulea
și Bogdan Ghițulescu, producători la TVR 2 – Premiul special al juriului pentru emisiunea „Printre români”
Mircea Mitrofan TVR – Premiul GAUDEAMUS, pentru reportajul „Un pod de 120 de ani”
Dan Mireanu
și Marius Gheorghe, TPA – Premiul Geo Bogza pentru cel mai bun reportaj – „EMINESCU”